Om flyttmeg.no

Etablering av digitale soner vil sikre at brukerne kun kan avslutte turen innenfor godkjente områder. Det vil altså ikke være mulig å avslutte turen i parker, kaianlegg, og andre områder kommunen ikke ønsker at syklene skal plasseres. I tillegg til kommunen kan det være andre grunneiere og samfunnsinteressenter som ønsker at Zvipp skal etablere digitale soner som regulerer bruk eller parkering av våre elsparkesykler.

Zvipp vil akseptere alle slike forespørsler fra personer eller aktører som disponerer eiendommen eller som innehar juridisk råderett over den. Vi vil også akseptere alle forespørsler om etablering av digitale soner fra øvrige personer eller aktører der behovet har en rimelig begrunnelse.

Zvipp ønsker å legge til rette for at det blir enkelt for alle personer og aktører å sende inn forespørsler om etablering av digitale soner. Vi vil ta imot slike forespørsler via kundeservice på telefon, e-post, Facebook og via chatfunksjonen i vår egen applikasjon.

Zvipp har i tillegg etablert en egen webportal der personer og aktører enkelt kan sende inn forespørsler om etablering av digitale soner. Denne webportalen er aktiv og tilgjengelig på adressen www.flyttmeg.no. Webportalen vil markedsføres godt, bl.a. gjennom godt synlig merking med kontrastfarger på alle våre sparkesykler. Under kan du se den visuelle utformingen av dette merket.

Zvipp vil etablere nye digitale soner som regulerer parkering, bruk og hastighet på forespørsel innen 24 timer mandag-fredag.

Informasjonslapper om feilparkert sparkesykkel